Historie EN KORT HISTORE - FRA RINGSTED & SEMLER TIL SCAGRO A/S

Fra 1891-2012

1891

Ringsted & Semler etableres af Knud Peder Ringsted, der den 24. september allerede som 25-årig får 1
borgerbrev af Kjøbenhavns Magistrat., og derefter 26. september etableres et samarbejde med grosserer Sophus Semler. Det er 1 år før den første bil kommer til København og det er en tid hvor antallet af telefonabonnenter i København er nået op på over 2.300 stk. Årslønnen for bankdirektør Tietgen andrager den nette sum af kr. 50.000,- Et beløb der selvfølgelig strækker lidt længere end i dag, idet et skræddersyet jakkesæt kostede i omegnen af kr. 55,- et par sko kr. 8,- en hel stang wienerbrød 4 øre og folk ved muffen kunne på restaurant købe østers for kr. 1,-… pr. dusin. I begyndelsen handles der med vin og sherry og efterhånden som kontaktfladen opbygges udvides sortimentet med forskellige kemikalier til forskellige industrier.

1899

Sophus Semler har ved siden af sit virke i Ringsted & Semler en cykelforretning og i 1899 beslutter Semler at træde ud af Ringsted & Semler for at koncentrere sig om sin egen forretning der bliver grundlagt som Skandinavisk Motor Co. der i dag stadig står for import og salg af bl.a. VW og Audi.

1900

Omkring århundredskiftet overgår varesortimentet næsten udelukkende til salg og formidling af kemikalier.

Dele af firmaet dateres tilbage til 1891. Det er meget spændende, at føre en gammel virksomhed ind i nye tider.
Christian Jensen – Adm. Direktør

1915

Kvinderne opnår grundlovssikret valgret. Også her er Ringsted og Semler med i front, idet man ansætter den første kvinde i virksomhedens historie. Efter nogle få år finder hun sammen med en af firmaets ansatte og kort efter vies de på Københavns rådhus. Derefter forlader hun virksomheden for at blive ”husmor”.

1924

Den første skrivemaskine erhverves. Kassebogen skrives dog stadig i hånden og en af hovedbogens konti hed ”hest og vogn”, en konto der først forsvinder fra kassebogen i 1924. I slutningen af tyverne falder forbrugerprisindekset med 40 % og flere banker går konkurs. Mange små og større virksomheder går også konkurs, især fordi man ikke kan få sine forretninger finansieret – en problemstilling der åbenbart går igen i historien. I efterkrigsårene handler man I Ringsted & Semler stadig med en del tyske leverandører, men på grund af den høje inflation handler man udelukkende i Pund. På et tidspunkt er den tyske inflation så høj at, på børsen i Berlin stiger dollaren med 613.000 mark i sekundet, hvilket gør international handel meget vanskelig.

1938

Den internationale krise gør sit indhug på mulighederne for at afsætte varer. Ringsted & Semler erhverver et agentur fra et engelsk medicinalfirma og her har man en heldig hånd, idet virksomheden kort efter lancerer et sulfo præparat der som et af de første kan kurere lungebetændelse, der er den mest almindelige dødsårsag blandt mennesker. Før sulfopræparatet regnedes med en dødelighed forsaget af lungebetændelse på 34 %, efter midlernes udbredelse faldt dødeligheden til 2 %.

1940

Sulfoforretningerne har givet Ringsted & Semler nogle gode år. Virksomhedens handler er stærkt baseret på udenrigshandel. Denne handel får påført restriktioner af hidtil uset omfang på grund af den tyske invasion i 9. april. Mod forventning kan en del af forretningerne med tyske leverandører opretholdes, ligeledes kan handel med Svenske leverandører og kunder fortsætte hvorimod samhandelen med England stort set ophører. En del af de tyske leverandører falder fra i krigens sidste år af forskellige årsager og nogle er så uheldige at de ligger i østzonen, hvilket gør at de forsvinder helt af politiske grunde efter krigens afslutning.

1947

Ringsted & Semler indfører en privat pensionsordning for betroede medarbejdere. Dette var en af de første pensionsordninger i privat regi, noget som i dag er blevet en selvfølge.

1959

Efter krigens afslutning og efterdønninger opstår et helt nyt forretningsområde, idet plastik er opfundet og Ringsted & Semler sælger forskellige råvarer til denne produktion. Den stærkt øgede aktivitet gør, at virksomhedens medarbejderstab fordobles i løbet af kort tid. Krigen har budt på megen ulykke, men har også resulteret i mange nyudviklede produkter. Et af dem er Silikone og silikoneolier, der helt op til i dag har været en væsentlig del af forretningsområdet. Årtiet er også præget af fremskridt på kontorområdet. Der erhverves bl.a. en duplikator der er i stand til at kopiere et skrevet dokument, og i slutningen af halvtredserne indføres en bogholderi- maskine der faktisk mere eller mindre var i brug indtil 1983.

1964

April måned omdannes Ringsted & Semler til aktieselskab. I løbet af årtiet bliver handel med plastik råvarer så stor en forretning at producenterne vælger selv, at varetage salget af deres produkter. Ringsted & Semler A/S erhverver dog nye kemikalie agenturer og bevæger sig mere og mere ind i fødevarebranchen.

1975

Ringsted & Semler A/S får agenturet fra AVEBE i Holland først med salg af stivelsesprodukter til fødevarebranchen og senere til foderstofindustrien, et agentur der også i dag er en stor del af virksomhedens arbejdsområde.
I dag ligger virksomheden med tilhørende fabrik i Gesten, Jylland. (photo Scagro A/S ©)
Op igennem firserne foregår en rivende udvikling i samfundet, og en del af agenturerne ændres, Nogle udgår og andre kommer til.

1991

Ringsted & Semler A/S kan fejre 100 års jubilæum. I forbindelse med jubilæet kan man konstatere at virksomheden i tidens løb har haft 35 jubilarer med over 10 års ansættelse. 9 med over 25 års ansættelse, 4 med 40, og 2 med 50 års ansættelse i virksomhedens tjeneste. I løbet af halvfemserne udvikles internettet og der fremkommer helt nye måder at kommunikere på og helt nye måder at komme i kontakt med både leverandører og kunder på, og nogle af agentur- giverne finder den direkte vej til nye kunder, hvilket besværliggør agenturforretninger generelt. Efter årtusinde skiftet indleder Ringsted & Semler A/S et samarbejde med Scandinavian Agro Food ApS der producerer forskellige former for foderstoffer og hjælpematerialer til landbruget. For første gang i historien indgår Ringsted & Semler A/S i en egentlig produktion, hvor man tidligere udelukkende har koncentreret sig om handelsvirksomhed.

2008

Ringsted & Semler A/S fusionerer med Scandinavian Agro Food. Ringsted & Semler er den fortsættende virksomhed, og får herved rådighed over et moderne produktionsanlæg og mulighed for at producere varer der kan gå i tråd med den omfattende handelsvirksomhed. Kundeporteføljen udvides kraftigt med eksportkunder i det meste af Europa og enkelte oversøiske.

2010

Ringsted & Semler A/S skifter navn til Scagro A/S for at gøre virksomheden klar til en større internationalisering.

Christian Jensen
– Adm. Direktør