Scagro A/S fejrer 125 års jubilæum i 2016

Med en så usædvanlig produktpallette som blandt andet rålakrids, brintoverilte i tankvogne og jernforsyning til smågrise, kan Scagro A/S den 24. september 2016 se tilbage på 125 års aktivitet.

 

PRESSEMEDDELELSE:

I dag omfatter Scagro A/S forretningsområde aktiviteter inden for landbrug, fødevarer, duftsegmentet, og farmaceutiske industriprodukter.

Scagro’s opståen

Scagro A/S navnet er resultatet af et opkøb tilbage i 2008, hvor Ringsted & Semler (etableret tilbage i 1891), gik sammen med Scandinavian Agro Food (etableret i 1999).

Ringsted & Semler havde ad åre udviklet sig til et agenturfirma, omfattende produkter til fødevarer, dufte, farver, pharma og industri – samt taget hul på foderstofområdet.

Scandinavian Agro Food var etableret af nuværende ejer og direktør for Scagro A/S, Christian Jensen. Etableringen var sket med udgangspunkt i en egenproduktion af varer til nyfødte dyr, som fx jern- og diarréprodukter. Det har siden udviklet sig til at omfatte fx produktion af tørhygiejnemidler og etablering af aktiviteter på eksportmarkedet Worldwide.

Et af Ringsted & Semler’s agenturer var det højtforædlede kartoffelproteinkoncentrat Protastar fra hollandske Avebe. Protastar er i dag referenceproduktet for kartoffelproteinkoncentrat og udgør et væsentligt forretningsområde for Scagro A/S.

Tiden står ikke stille

Over tid har Scagro A/S naturligvis sorteret ud i mange af de oprindelige aktiviteter, som lå for langt fra kerneaktiviteterne – som en kuriositet kan nævnes RAL-kort (farvekort) på papir.

Fødevareingredienser (primært til konfektureindustrien), er vokset til at være en væsentlig del af Scagro’s forretningsområde. Opturen for lakrids som ”det nye sort” blev i sin bogstavelige forstand startskuddet til et nyt fødevarekoncept for Scagro. I dag udvides forretningen på food med nye produkter jævnligt – og team food har også bidraget til innovative kundeløsninger som fx bag-in-box systemet til hygiejnisk håndtering af flydende fødevarer.

Brintoverilte i lastvognstræk

Efterhånden som især food er vokset, er salgsorganisationen nu udvidet med en medarbejder, som skal løfte Scagro’s aktiviteter på duft og farmaceutisk industri op på et højere niveau.

”Den aktuelle svære situation for landbruget viser i al sin gru, hvor vigtigt det er at have mere end et ben på skamlen”, understreger Christian Jensen.

”Vores nye medarbejder har som den første ordre solgt brintoverilte (Hydrogenperoxid) leveret i tankvogne”, fortsætter Christian Jensen. ”Når man hører ordet brintoverilte, husker de fleste af os det som noget ens mor hældte i såret, når man havde skrabet knæene på asfalten. Det er ikke lige den business vi er i, når det er pr. lastvogn, men derimod inden for energifremstilling i bioaffalds- og forbrændingsindustrien!”

Intet slår den personlige kontakt

”Scagro vil gerne vokse”, fortsætter Christian Jensen. ”Men, det er vigtigt at vores salgsled, ekspedition og det bagvedliggende hold med ansvar for kvalitet og dokumentation er i nærkontakt med vore kunder, om jeg så må sige. Intet slår den personlige kontakt og vi vil gerne være firmaet der vokser, uden at blive ”for store”, slutter jubilæumsdirektøren.